St. Dionysius

Onze school heeft een eigen sponsorstichting. Wij zijn heel trots op de resultaten die wij samen met de sponsorstichting voor onze leerlingen hebben kunnen realiseren.

Momenteel is de sponsorstichting als volgt samengesteld:

 • Mevr. Kirsten Maas (voorzitter)
 • Dhr. Frank Extra (penningmeester)
 • Mevr. Marjan Croussen
 • Dhr. Roy Lambrechts (lid namens Oudervereniging)
 • Mevr. A. Hautvast (lid namens het team)

 

Tot nu toe heeft de Sponsorstichting de volgende zaken voor de school kunnen realiseren:

 • Twee grote speeltoestellen op de speelplaats;
 • Basketveld op de speelplaats;
 • Nieuw groen op speelplaats
 • Audio-installatie in de hal;
 • Een digitaal schoolbord met beamer;
 • Muziekinstrumenten voor de hele school;
 • Een speel- en klautertoestel voor de kleutergymzaal;
 • SOVA-cursus: "Tot hier en niet verder" voor juffrouw Dana Mullers;
 • Complete licht- en geluidsinstallatie in de speelzaal (met dank aan Martin Diederen; ITZ Zuid);
 • Inrichting handvaardigheidlokaal (met dank aan Boerderijrestaurant Aan Sjuuteaendj, Fam Meens, Alexander Knops en Frank Ruyters)
 • Inrichting nieuwe speelplaats (met dank aan Julius Winkens, dhr. Winkens sr., Maurice Goessens, Fer Goessens, Roy Proost, Rob Bouwens, Maurice Nijsten, Rene Ghijsen, Concierge Thei Winkens, Frank Ruijters, Ronald Schroyen en Luc Henderickx);
 • techniek- en constructiemateriaal voor kleuters;
 • Overkapping zandbak;
 • Net over de voetbalkooi;
 • 31 laptops voor unit 3;
 • OLS nieuwe kostuums

Om alle wensen te kunnen blijven realiseren zijn steeds nieuwe financiële middelen nodig. Voor komende jaren gaan we proberen het benodigde sponsorgeld binnen te halen door weer diverse activiteiten te organiseren. Tot nu staan de volgende in de planning:

 • Carnavalsaktie
 • Jantje beton
 • Eindejaarsaktie

Heeft u andere wensen, ideeën en/of aanbevelingen neem dan contact op met onze voorzitter Kirsten Maas. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 06-53571914 of via mail: sponsorstichtingdionysius@gmail.com