Contacten met ouders

Wij willen op onze school heel zorgvuldig omgaan met ouders en kinderen. Dat willen we vanaf de eerste kennismaking t/m de laatste schooldag. Wij stellen het ook ten zeerste op prijs als ouders bewust voor onze school kiezen vanwege de aanpak zoals die door de school gerealiseerd wordt. Vanuit dit gegeven is het een automatisme dat ouders positief tegenover onze school staan en is het logisch dat we wederzijds inzetten op een goed contact tussen school en ouders. Het is immers een gegeven dat kinderen waarvan de ouders positief staan t.o.v. de school, beter presteren dan kinderen waarvan de ouders negatief staan t.o.v. school.

Wij benaderen ouders met respect en nemen u te allen tijde serieus als gesprekspartner. Dat laten we zien in de manier waarop wij met u in dialoog gaan, de verslagen met u uitwisselen en open staan voor uw opmerkingen t.a.v. deze verslagen.

Hoe doen we dat verder concreet:

 • Voor nieuwe ouders organiseren wij in het voorjaar een open dag.

 • Alle ouders worden in september uitgenodigd voor een kindgesprek, kennismakings- of informatieavond.

 • Voor elke definitieve aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de directie..

 • Kleuters kunnen voordat ze vier jaar worden, maximaal 5 dagen komen kennismaken.

 • Leerlingen uit de groepen 1 en 2 mogen tot aan de klassendeur worden gebracht. Ze gaan zelfstandig de klas in.

  De leerlingen uit groep 3 mogen zelfstandig of -op maandag en donderdag- met hun ouders naar binnen komen. Wij geven de voorkeur aan het zelfstandig naar binnen komen van de leerlingen. Zo vergroten wij de zelfstandigheid van onze leerlingen.

  De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. De juffen en meester zullen u op een vriendelijke wijze aanspreken, als u uw kind uit deze groepen toch naar binnen brengt. Dit is nooit kwaad bedoeld, maar gericht op de zelfstandigheidstraining van uw kind. Help ons alstublieft daarbij.

   

 • Iedere ouder kan in de groep een kijkje komen nemen.

 • Wij verzorgen regelmatig een informatieavond over de schoolontwikkeling.

 • De ouders kunnen tweemaal per jaar tijdens een z.g. rapportagegesprek met de leerkrachten over de resultaten van hun kind praten.

 • Op verzoek van de ouder kan het verslag van een gesprek of het dossier van het kind worden ingezien.

 • Ook ouders kunnen zaken laten opnemen in het dossier, bijvoorbeeld een onderzoek van een leerling.

 • Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek buiten de schooltijden.

 • De directeur kan u meestal direct te woord staan als u erom vraagt of zal een afspraak met u maken op een zo kort mogelijke termijn.

 • Iedere ouder ontvangt de schoolgids en de schoolkalender digitaal via de website. Op verzoek wordt een geprint exemplaar verstrekt.

 • U wordt u op de hoogte gehouden via nieuwsberichten in Isy.

 

Rapportage naar ouders

Kinderen ontwikkelen zich op school. Ze leren er allerlei zaken. Ouders vinden het belangrijk om een goed beeld te hebben van die ontwikkeling. De school wil de ouders daarover goed informeren. Dat gebeurt door:

De kindgesprekken aan het begin van het schooljaar.

Contact op te nemen met de ouders indien er iets aan de hand is in de klas.

Het rapportagegesprek

 • Het rapportagegesprek is een aanvulling op de schriftelijke rapportage en vindt voor alle ouders plaats in de week na de schriftelijke rapportage.

 • Tweemaal per jaar eind november en eind maart

 • Een rapportagegesprek duurt 10 minuten. 

 • Bij het rapportagegesprek wordt gebruik gemaakt van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) om de groei duidelijk te maken.

 • Aspecten als werkhouding, zelfstandigheid en samenwerking worden besproken. Ook wordt de ambitie voor de komende periode met ouders besproken.

 • Bij onvoldoende tijd wordt een vervolgafspraak gemaakt.

 

Informatievoorziening gescheiden ouders

Uitgebreide informatie hierover treft u aan via de website van INNOVO . Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN in het uitrolmenu kiezen voor aanvulling schoolgids.

Op de volgende pagina klikken op hier; kies dan het onderwerp dat u wilt lezen.