St. Dionysius

Contacten met ouders

 

Wij willen op onze school heel zorgvuldig omgaan met ouders en kinderen. Dat willen we vanaf de eerste kennismaking t/m de laatste schooldag. Wij stellen het ook ten zeerste op prijs als ouders bewust voor onze school kiezen vanwege de aanpak zoals die door de school gerealiseerd wordt. Vanuit dit gegeven is het een automatisme dat ouders positief tegenover onze school staan en is het logisch dat we wederzijds inzetten op een goed contact tussen school en ouders. Immers het is een gegevens dat kinderen waarvan de ouders positief staan t.o.v. de school beter presteren dan kinderen waarvan de ouders negatief staan t.o.v. school.

 

Wij benaderen ouders met respect en nemen u te allen tijde serieus als gesprekspartner. Dat laten we zien in de manier waarop wij met u in dialoog gaan, de verslagen met u uitwisselen en open staan voor uw opmerkingen t.a.v. deze verslagen.

Hoe doen we dat verder concreet:

 • Voor nieuwe ouders organiseren wij in het voorjaar een open dag.

 • Alle ouders worden in september uitgenodigd voor een kennismakings- en informatieavond.

 • Voor elke definitieve aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de directie..

 • Kleuters kunnen voordat ze vier jaar worden, maximaal 5 dagen komen kennismaken.

 • Leerlingen uit de groepen 1 en 2 mogen tot aan de klassendeur worden gebracht. Ze gaan zelfstandig de klas in.

  De leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 mogen zelfstandig of met hun ouders naar binnen komen. Wij geven de voorkeur aan het zelfstandig naar binnen komen van de leerlingen. Zo vergroten wij de zelfstandigheid van onze leerlingen.

  De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen.  De juffen en meester zullen u op een vriendelijke wijze aanspreken, als u uw kind uit deze groepen toch naar binnen brengt. Dit is nooit kwaad bedoeld, maar gericht op de zelfstandigheidstraining van uw kind. Help ons alstublieft daarbij.

   

 • Iedere ouder kan in de groep een kijkje komen nemen.

 • Voor iedere groep is er een klassikale ouderavond in het begin van het schooljaar.

 • Tussentijds verzorgen we informatieavonden over de schoolontwikkeling.

 • Op verzoek kunt u tijdens 'n dag(deel) lessen bijwonen.

 • De ouders kunnen tweemaal per jaar tijdens een z.g. rapportagegesprek met de leerkrachten over de resultaten van hun kind praten.

 • Op verzoek van de ouder kan het verslag van een gesprek of het dossier van het kind worden ingezien.

 • Ook ouders kunnen zaken laten opnemen in het dossier, bijvoorbeeld een onderzoek van een leerling.

 • Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek buiten de schooltijden.

 • De directeur kan u meestal direct te woord staan als u erom vraagt of zal een afspraak met u maken op een zo kort mogelijke termijn.

 • Iedere ouder ontvangt de schoolgids en de schoolkalender digitaal via de website. Op verzoek wordt een geprint exemplaar verstrekt.

 • Elke maand ontvangt u via isy de Tamtam; de nieuwsbrief van de school. Tussendoor wordt u op de hoogte gehouden via nieuwsberichten in Isy.

 

 Rapportage naar ouders

Kinderen ontwikkelen zich op school. Ze leren er allerlei zaken. Ouders vinden het belangrijk om een goed beeld te hebben van die ontwikkeling. De school wil de ouders daarover goed informeren. Dat gebeurt door:

Contact op te nemen met de ouders indien er iets aan de hand is in de klas.

Het rapportagegesprek

 • Het rapportagegesprek is een aanvulling op de schriftelijke rapportage en vindt voor alle ouders plaats in de week na de schriftelijke rapportage.

 • Tweemaal per jaar eind november en eind maart

 • Een rapportagegesprek duurt 10 minuten. 

 • Bij het rapportagegesprek wordt gebruik gemaakt van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) om de groei duidelijk te maken.

 • Aspecten als werkhouding, zelfstandigheid en samenwerking worden besproken. Ook wordt de ambitie voor de komende periode met ouders besproken.

 • Bij onvoldoende tijd wordt een vervolgafspraak gemaakt.

 • De leerkracht heeft het rapport al met uw kind besproken.

 

Welke uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag:

 • Wij vinden het noodzakelijk om de groei van de leerling duidelijk te maken.

 • Het rapportagegesprek vindt plaats na het uitreiken van het rapport, omdat we vinden dat de leerling recht heeft als eerste geïnformeerd te worden over zijn/haar resultaten. Het rapport wordt, voordat het mee naar huis gaat, met elk kind individueel besproken.

 

 Informatievoorziening gescheiden ouders

Uitgebreide informatie hierover treft u aan via de website van INNOVO . Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN in het uitrolmenu kiezen voor aanvulling schoolgids.

Op de volgende pagina klikken op hier; kies dan het onderwerp dat u wilt lezen.