St. Dionysius
De gezonde school
Onze school heeft 3 themacertificaten: Bewegen en Sport, Voeding en Fysieke Veiligheid.

Voedingsbeleid
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:
- een gezonde pauzehap mee te geven. Geschikte pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit en een volkoren boterham.
- gezond eten voor tijdens het overblijven in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat (zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout). - alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.

Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken vindt u hier: www.voedingscentrum.nl/etenopschool

In de groepen 1 tot en met 8 is er aandacht voor gezonde voeding en traktaties op school. De groepen 5 tot en met 8 nemen in de "Week van de Pauzehap" deel aan het project Ik Eet Het Beter, waarin aandacht is voor gezonde voeding en pauzehapjes. Ouders krijgen voorlichting over geschikte pauzehappen/-dranken en lunchpakketten en worden gestimuleerd om gezonde dingen mee te geven. Zo nodig worden zij aangesproken op meegebracht eten of drinken van hun kind.

Voorlichting wordt gegeven via ISY, ouderavond, ouder infomarkt, het Koningsontbijt, project "Ik Eet Het Beter" en de Smart&Fit week.

Traktatiebeleid
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er op onze school niet meer getrakteerd. Wij blijven natuurlijk wel vieren! De jarige wordt in het zonnetje gezet en mag iets speciaals kiezen op zijn/haar verjaardag. De leerkrachten hebben een lijstje met 5 keuzemogelijkheden. Heeft een kind een ander voorstel, is het aan de beoordeling van de leerkracht of dit ook in orde is.

Waterdag
Uit onderzoek blijkt dat kinderen, vooral basisschoolleerlingen, per dag meer gezoete drankjes drinken dan water. Jongeren tussen de tien en twaalf jaar drinken gemiddeld drie glazen frisdrank en twee glazen vruchtensap per dag. Dit komt neer op 25 suikerklontjes. En dat is gemiddeld ruim 6 kilo suiker per jaar. Verandering daarin kan enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren.

Basisschool St. Dionysius vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en hanteert daarom een kraanwaterdag. Op woensdag drinken alle leerlingen en leerkrachten op onze school water uit de kraan.

Rookbeleid
Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent:
• dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden;
• dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet toegestaan is.