St. Dionysius

Leefstijl

Het gaat in deze sociaal-emotionele methode niet alleen om het omgaan met en voorkomen van ongewenst gedrag, maar ook om het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Je kunt hierbij denken aan: zelfvertrouwen hebben, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren.
Met het hele team hebben wij daarvoor een tweedaagse cursus gevolgd, zodat wij allemaal op eenzelfde manier met de methode en de kinderen omgaan en er zo voor kinderen een stuk duidelijkheid wordt geschept. Vervolgens hebben wij nog een opfrisdag gevolgd om de puntjes op de "i" te zetten.
Om ervoor te zorgen dat wij als school intensief met Leefstijl omgaan, zijn er twee leefstijlcoördinatoren.

De Zeven Sterren

Eén van onze uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar onze school komen. Voor een goed pedagogisch klimaat en veilige omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, zijn regels en afspraken nodig. Deze regels moeten voor ieder duidelijk zijn; leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor dit veilige klimaat. In onze school hanteren wij "De Zeven Sterren". Deze zeven basisregels vormen de leidraad in de sociaal- emotionele omgang van kinderen en volwassenen met elkaar. De zeven basisregels omvatten vijf speelplaatsregels en twee binnenregels.

 
De_7_Sterren.pdf


SWPBS

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en personeel niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast.
Het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld horen hierbij. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met SWPBS; Schoolwide Positive Behavior Support.
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.CJG

Het
Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert cursussen voor kinderen en/of ouders.
In de volgende bijlage vindt u het actuele aanbod.


Cursusaanbod pedagogisch werk.docx