St. Dionysius
We zijn er trots op dat we op onze school een goede samenwerking tussen het team en de ouders/verzorgers hebben geregisseerd. Een groot goed.  We onderschrijven het belang om goed contact te houden met elkaar, met als vertrekpunt  het welbevinden van onze kinderen. Zowel cognitief, sociaal, emotioneel als creatief. Het kind in haar compleetheid.
 
De ouders/verzorgers worden in het schoolleven van alledag zoveel mogelijk in staat gesteld om mee te denken en mee te doen. Allerlei vormen van ouderparticipatie zijn mogelijk en ook doorlopend gewenst: helpen bij spellen, handvaardigheid, lezen, advieswerk, projecten en feesten. Weet dat al uw inzet en belangstelling uiteindelijk ten goede komt aan uw kinderen.
 
Eenieder kan meningen en vragen betreffende voor hem of haar belangrijke zaken kenbaar maken bij de leerkrachten en/of directie, maar ook bij het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging is namelijk bedoeld om de gezamenlijke belangen van ouders te behartigen.
Te denken valt aan informatievoorziening van de school richting ouders, verkeerszaken of aan gezamenlijke sociaal-culturele activiteiten.
Hoe is de vereniging opgebouwd? U, als ouder/verzorger van uw kind op onze school, bent automatisch lid van de oudervereniging.
U betaalt een keer per jaar een ouderbijdrage in de vorm van contributie, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal kinderen uit uw gezin op onze school. Deze ouderbijdrage wordt voornamelijk voor activiteiten voor de leerlingen gebruikt, zoals b.v. het Sinterklaasfeest, kerst-in, carnaval, palmpasen, eindejaarsfeest, enz.
Zoals gezegd behartigt de oudervereniging de gezamenlijke belangen van de ouders binnen de school. Het bestuur van de vereniging vergadert een vijftal keer per jaar en coördineert de jaarlijks terugkerende activiteiten. Ook is er regelmatig contact met team en directie.
 
Het dagelijks bestuur bestaat in schooljaar 2020-2021 uit:

Voorzitter: Claudia Wessels 06-42401900

Penningmeester: Kelly Huijnen 06-15121720

Secretaris: Manuela Peters-Geurts 06-25179054  

Leden: Miranda Klee, Germa Coenen,  Briggitte Kuijpers-Feijts , Anouk van Veen.De oudervereniging wil graag open en toegankelijk zijn voor alle ouders. Het bestuur kan pas goed functioneren als het weet wat ouders belangrijk vinden. Zij staan dan ook open voor alle vragen en/of opmerkingen. Ook kunnen zij u misschien op weg helpen als u graag actief iets zou willen bijdragen op school, maar u overziet nog niet alle mogelijkheden. Aarzel dan niet om iemand van het bestuur en/of een van de andere leden te vragen. Zij helpen u graag verder.