St. Dionysius

Verkeerssituatie rondom de school
Op onze school hebben wij een verkeerscoördinator benoemd, dit is mevr. Manon Vos. Verkeersouder van onze school is Dhr. B. Coenjaerts.
De verkeerscoördinator neemt deel aan het regionaal overleg verkeersveiligheid regio Parkstad. Aan dit regionaal overleg nemen de wethouder verkeer, de politie, ROVL en andere scholen van de regio Parkstad deel.
De verkeerscoördinator en de verkeersouder organiseren projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Denk aan het project Verkeersexamen en fietscontrole.
Zij kennen de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een 'verkeersveilig oog' te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.
Ook wordt er samen met de gemeente, boa's, politie en brandweer intensief gewerkt aan verbetering van de parkeersituatie rondom school.

Sportdagen

Elk jaar organiseert de gemeente Schinnen twee sportdagen. Een dag voor de groepen 3 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8. Hierbij willen we de kinderen de mogelijkheid geven om zich sportief te ontwikkelen, waarbij een gezonde concurrentiestrijd niet uit de weg gegaan wordt. De leerlingen worden in groepen ingedeeld en elke groep krijgt een ouder of leerkracht als coach.
 
Ecsplore
In samenwerking met Ecsplore (gemeentelijke samenwerking op het gebied van Educatie-Cultuur-Sport) worden op de Schinnense basisscholen naschoolse activiteiten aangeboden. De activiteiten staan in het teken van sport en cultuur. Dit schooljaar zijn er 6 naschoolse sportactiviteiten. Bij iedere groep hangt de poster op van Ecsplore welke activiteiten op welke dagen zijn.
Nieuw is dit schooljaar de samenwerking met de Schinnense muziekverenigingen. Zo kunnen de leerlingen kennismaken met trommel, trompet, klarinet of keyboard. In 5 kenningsmakingsessies leren kinderen de grondbeginselen van een muziekinstrument.

Wilt u meer informatie over Ecsplore, kijk dan op de website: www.ecsplore.nl